Oslobodenie od zrážkovej dane – Freistellungsbescheinigung

Samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník alebo s.r.o.) má právo ponúkať a vykonávať montážne práce v rámci EÚ. Na výkon činnosti v Nemecku nie sú potrebné žiadne komplikované povolenia a pre slovenských a českých občanov platia až na pár výnimiek rovnaké podmienky ako pre nemeckého občana. Špeciálnou oblasťou je stavebná činnosť, resp. všetky práce spojené so zhotovením stavby (murár, obkladač, elektro- a vodoinštalatér, kúrenár, atď.). Ak vykonávate jednu z uvedených činností na stavbe na území Nemecka, tak je Váš objednávateľ podľa nemeckého zákona o dani z príjmu povinný pri úhrade strhnúť z Vašich vystavených faktúr zrážkovú daň vo výške 15%. Jedinou možnosťou ako sa tejto zrážke vyhnúť je oslobodenie od zrážkovej dane (tzv. Freistellungsbescheinigung).  

Po predložení platného oslobodenia od zrážkovej dane Vám objednávateľ vyplatí plnú sumu, teda Vám nestrhne zrážkovú daň z faktúry. V prípade, že Vám o zrážkovú daň bola ponížená faktúra, môžete si požiadať o jej vrátenie nasledujúci kalendárny rok (ak Vám bolo zadržané 15% z faktúry, ponúkame vypracovanie a podanie žiadosti o vrátenie zadržanej čiastky).

Oslobodenie od zrážkovej dane musia mať aj všetci Vaši prípadní subdodávatelia, pokiaľ nejakých máte. V opačnom prípade ste povinný im strhnúť z faktúr zrážkovú daň, a túto následne odviesť na nemecký daňový úrad.