Prvé oslobodenie od zrážkovej dane

Prvý krok je registrácia daňového subjektu na nemeckom daňovom úrade. K tomu sú potrebné nasledujúce dokumenty:

 • zakladateľská listina
 • výpis z obchodného registra
 • OP konateľa
 • prehľad zamestnancov a informácie o pracovnom pomere/prehľad subdodávateľov, ktorí budú pracovať na objednávke-stavbe
 • dotazník registrácie
 • splnomocnenie

Nasleduje druhý krok, t.j. žiadosť o oslobodenie

 • žiadosť o oslobodenie od zrážkovej dane
 • potvrdenie o daňovej rezidencii (v Česku daňový domicil)
 • konkrétna písomná objednávka od nemeckého objednávateľa

Predĺženie oslobodenia od zrážkovej dane

Oslobodenie od zrážkovej dane nikdy neplatí spätne ale až od dátumu vystavenia. Nemecký daňový úrad vystavuje oslobodenie väčšinou s platnosťou 6 mesiacov až 1 rok. Po skončení platnosti je možné oslobodenie predĺžiť.

K predĺženiu oslobodenia od zrážkovej je potrebné:

 • aktuálne potvrdenie daňovej rezidencie (v Česku daňový domicil)
 • konkrétna písomná objednávka od nemeckého objednávateľa
 • žiadosť o oslobodenie od zrážkovej dane
 • prehľad stavieb a fakturácie po dobu platnosti posledného oslobodenia od zrážkovej dane
 • kópie objednávok/zmlúv po dobu platnosti posledného oslobodenia od zrážkovej dane
 • prehľad zamestnancov a i /prehľad subdodávateľov, ktorí pracovali na objednávkach/stavbách

Vrátenie zadržanej čiastky

Ak Vám objednávateľ pri úhrade zadržal z Vašich vystavených faktúr zrážkovú daň vo výške 15%, môžete si nasledujúci kalendárny rok požiadať o vrátenie, pričom je dôležité splniť niekoľko podmienok. V prípade, ak máte záujem o vrátenie zadržanej čiastky, pošlite nám s údajmi v kontaktnom formulári aj nasledujúce dokumenty:

 • prihlásenie zrážky na nemeckom daňovom úrade (žiadajte od objednávateľa, ktorý Vám zrážku strhol z fakturácie)
 • číslo bankového účtu vo forme IBAN, kam Vám má byť zadržaná čiastka vrátená.

V prípade, ak máte záujem o niektorú zo služieb, vyplňte prosím kontaktný formulár a priložte vyššie uvedené dokumenty.