Ak ste pri fakturácii presiahli hranicu 5000€ (pre jedného objednávateľa/stavbu) a nemali ste vydané oslobodenie od zrážkovej dane, tak Váš objednávate zadržal a odviedol nemeckému daňovému úradu 15% z fakturovanej ceny. Zadržané peniaze Vám daňový úrad vráti, ak Vám nevznikla povinnosť platiť daň z príjmu v Nemecku. Táto povinnosť vznikne ak pracujete na jednej stavbe dlhšie ako 12 mesiacov/1 rok (nie je dôležité, či boli práce prerušené a neskôr pokračovali, rozhodujúce je celkové trvanie prác na jednej stavbe). O vrátenie zádržného je potrebné si požiadať. S vypracovaním a podaním žiadosti Vám radi pomôžeme.