• Ohláška dočasného poskytovania služieb na remeselnej komore v Nemecku

  • Ohláška cezhraničného poskytovania služieb na príslušnom ministerstve v Rakúsku

  • Vrátenie zádržného vo výške 25% v Rakúsku